Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/property/www/index.php:8) in /home/property/www/index.php on line 9
Property Consulting
SYNDICUS - VASTGOEDBEHEER

[Franais] [Nederlands]
Home Onze rol Onze informatica Downloads Fotogalerij Contact Vraag onze brochure

Property Consulting stelt een hypermodern computerprogramma ter beschikking van de eigenaars. Dit laat hen toe de technische en boekhoudkundige evolutie van de mede-eigendom op elk moment te volgen.
U kunt eveneens de beslissingen die door de beheerraad genomen worden, met betrekking tot de werken of eventuele schadegevallen op de voet volgen.

Met een simpele klik verkrijgt U de informatie online.
Het volgende kunt U onder meer visualiseren:
  • de facturen
  • de bankrekeningen
  • de balansrekeningen
  • het reservefonds
  • het werkingsfonds
  • de dossiers van de schadegevallen
  • de dossiers van de werken
  • de energie rapporten
  • . . . . .Property Consulting gebruikt een hypermodern computerprogramma dat een totale transparantie van zijn missie en een zicht op de genomen acties toelaat.

Het beheer van de mede-eigendommen on line

U vindt onder anderen de lijst van de andere mede-eigenaars, de verdeling van de aandelen, de lijst van de actieve leveranciers van het mede-eigendom en de werken die ze uitvoeren.

Daarbij zijn ook de tabs Schadegevallen en Werken tot uw beschikking. Voor de Schadegevallen kunt U de situatie van de lopende dossiers bekijken en betreffende de Werken heeft U de mogelijkheid om de aanvangsdata van de werken, de vooruitgang van deze, de oplevering, te vinden.

In geval van nood is er ook een Aanvraag voor interventie-tab beschikbaar.

Ons programma is dus een belangrijke bron van inlichtingen die U ten eerste informeert over de werking van het mede-eigendom en ten tweede een performante communicatie tool is die U de informatie over het houden van de algemene vergaderingen, de technische rapporten, de rapporten van de beheerraden, enz. zal geven.

Het deel Boekhouding van ons programma geeft U de financile informatie van uw mede-eigendom zodat U ten allen tijden op de hoogte bent over de uitgaven en de opbrengsten van de mede-eigendom. Al de bedragen van de facturen, creditnotas, kastickets worden met de origineel gescande stukken in het programma ingegeven

De balans van de rekeningen, de reserve fondsen, het werkingsfonds en de staat van de bankrekeningen worden ook hernomen.
Deze gemakkelijke toegang tot de informatie en tot de boekhoudkundige rapporten laat de financile controleur toe soepeler zijn audit te maken, het nazicht tijdens het jaar uit te kunnen oefenen en dus veel tijd te winnen bij het afsluiten van het boekjaar.Het vastgoedbeheer on line

Buiten de hierboven beschreven mogelijkheden kunnen de eigenaars van meerdere loten in eenzelfde gebouw of in verschillende eigendommen hun goeden groeperen. Dit laat onder meer toe snel het geheel van hun patrimonium te visualiseren.

De eigenaars zullen toegang hebben tot de individuele afrekeningen van hun huurders, de huurcontracten, de plaatsbeschrijvingen, de garanties, enz

© Property Consulting      |      Tel : +32 (2) 478 02 05      |      Fax : +32 (2) 402 75 77      |      Email : info@propertyconsulting.be
Data protected by ABMYSQL - www.abmysql.com